• Instagram
  • Facebook Sosyal Simge

İLETİŞİM

03124736826

&

 05432760706

Yukarı Öveçler Mahallesi

Cevizlidere Caddesi

No:1 Daire:5

Çankaya/Ankara

ÇOCUK GELİŞİMİ VE TESTLER

Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanması, değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması, Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik raporlandırma amacıyla kullandığımız; 
-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),

-Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, 
-Resim Çizme Testleri, 
-Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, 
-Beier Cümle Tamamlama Testi,

-Davranış Değerlendirme Ölçekleri, 
-Wisc-r (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği),

-Stanford Binet Zeka Testi, 
-Nöropsikolojik değerlendirme testlerimiz bulunmaktadır.

Psikolog at Çocuk
Sad young girl measuring breast with pre

ERGENLİK DÖNEMİ

Bu dönemde birey ne çocuktur ne de yetişkin! Daha çok akran gruplarının etkili olduğu bu dönemde birey, anne-baba etkisinden kurtulmaya çalışıp kendi kimliğini bulma çabası içerisinde olduğu için bir çatışma içerisine girer. Yani ebeveynin kanatları altından çıkarak kendi kanatlarını test etme dönemidir. Yetişkin hayatına hazırlık dönemidir. Bu dönem başarılı geçtiği takdirde ergen kendine güvenen, arayışları sonucunda kendi kimliğini bulmuş ve ileriki hayatında başarılı bir yetişkin olacaktır. Bu dönemi başarılı geçiremezse kimlik karmaşası yaşayacak, bir sonraki dönem olan yetişkinlik döneminde hala bir kimlik arayışı içerisinde olma olasılığı artacaktır. Bu süreçteki gençlerin yaşadığı ruhsal problemler karşısında uzman yardımı almak süreci daha sağlıklı atlatmaya sebep olacaktır.

Young female patient talking with her th

YETİŞKİN

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Psikoloji biliminin bilgi birikimi ışığında, kuramlara dayanarak bireysel çerçevedeki problemlerin çözümüne yönelik çalışmak ve iyi olma halinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu problemlere uykusuzluk, kendini ifade zorluğu, iletişim problemleri, tekrar eden başarısızlıklar, panik, kaygılar, korkular, özgüven problemi, insan ilişkilerinde yaşanan problemler, öfke patlamaları gibi konular örnek verilebilir. Bireysel danışmanlık süreci duygu düzenleme becerileri, problem çözme becerisi, sosyal beceri, ilişki ve iletişime yönelik beceriler kazanma gibi konularda ilerlemeye yöneliktir.

EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI

Amacımız; ailelere yönelik önleyici, koruyucu, geliştirici ve güçlendirici anlayışla ve profesyonel düzeyde hizmet vermek.

Eşler; kendi sorumluluklarını yerine getirdikleri, karşılıklı sevgi ve saygıyı korudukları, birbirlerine sadık oldukları ve en önemlisi de sabırlı oldukları sürece evlilik hayatları sağlıklı olacaktır. Önemli olan ekip olabilmek, beraber hareket edebilmek ve birbirine destek olabilmek... Bu uyumu kaçırmış ve çıkmaza girmiş çiftler bu belirtilen unsurları teker teker, zamanla kaybedebilirler. Ancak hiç bir şey için geç değildir... Çıkmazda olduğunuzu hissettiğiniz ve yolunuzu kaybettiğiniz anda danışmanlık almak en sağlıklısıdır.

elele

Çocuk-Ergen ve Erişkin 

Çalışma Alanlarımız

-Anksiyete Bozuklukları

(Özgül Fobi, Agorafobi, Sosyal Fobi, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluğu, Panik Atağı, Sınav Kaygısı, Okul Fobisi...),

-Akran Zorbalığı,

-Obsesif-Kompulsif Bozukluk

(Takıntı-Zorlantı Bozukluğu),

-Uyku Bozukluğu (İnsomnia),

-Kişilik Bozuklukları,

-Beslenme ve Yeme Bozuklukları,

-İletişim Becerileri,

-Öfke ve Stres Yönetimi,

-İlişki Problemleri,

-Gelişim Bozuklukları,

-Yas Süreci,

-Uyum Bozuklukları,

-Bağımlılık Bozuklukları,

-Toplumsal çevre ile ilişkili diğer sorunlar.