ÇOCUK GELİŞİMİ VE TESTLER

Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanması, değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması, Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik raporlandırma amacıyla kullandığımız; 
-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),

-Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, 
-Resim Çizme Testleri, 
-Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, 
-Beier Cümle Tamamlama Testi,

-Davranış Değerlendirme Ölçekleri, 
-Wisc-r (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği),

-Stanford Binet Zeka Testi, 

- MOXO Dikkat Testi,
-Nöropsikolojik değerlendirme testlerimiz bulunmaktadır.

Psikolog at Çocuk
Fidanlığında oynamak

OYUN TERAPİSİ

Çocuk için oyun nedir?
• Yetişkin hayatına hazırlıktır,
• Dünyayı keşfetme yöntemidir,
• En etkili öğrenme şeklidir,
• Yetişkin yaşamında gerekli olan becerileri kazanma yoludur,
• Kendini ifade edebilme biçimidir,
• En etkili iletişim aracıdır,
• Çocuğun yaşadığı ortamın dışa vurumudur,
• Fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini desteklemek için kullanılan çok etkili bir yöntemdir.

MOXO dikkat performans testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların- kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen bir testtir. Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçer. Doğru tanı koymada yardımcıdır ve güvenilirliği %90‘dır. Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika, yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

Çocuklarda;

 • İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan

 • Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan

 • Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)

 • Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan

 • Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren

 • Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen çocuklarda uygulanması faydalıdır.

Yetişkinlerde;

 • Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren kişiler

 • Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan

 • Sık trafik kazası yapan

 • İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen

 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışanlar; pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanı olan kişilerde uygulanması faydalıdır.

MOXO

DİKKAT PERFORMANS TESTİ

ddd-1.jpg

Moxo Dikkat Testi Örnek Sonuç Raporu Genel Değerlendirilmesi

cocuk-formu.jpg

Çocuk Formu

bg1.jpg

Moxo Dikkat Testi Sonuç Grafiği

eriskin-formu-100x125.jpg

Erişkin Formu

WISC-R (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ)

6-16 yaş arasındaki çocuklar için zeka ölçme testidir. Genel bilgi, resim tamamlama, benzerlikler, resim düzenleme, aritmetik, küplerle desen, sözcük dağarcığı, parça birleştirme, yargılama, şifre, sayı dizisi, labirentler olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır.

Teste Girmek

 ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ

Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor yazılması.

1- Gelişimsel Değerlendirme

• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE):

◦ 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Envanterde dil bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri ve öz bakım becerilerini ölçek alt testler bulunmaktadır.

• Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

◦ 2-12 yaş arasındaki çocuklar için dil yaşını ve kelime bilgisini ölçme testidir.

• Resim Çizme Testleri

◦ Goodenough harris- Adam çizme testi (Zeka), Karen Machover- Bir insan çiz testi (Kişilik), Koppitz- bir adam çiz testi (Duygusal Yaşantılar) ve Buck duyguları değerlendirme için testleri geliştirmişlerdir. Psikometrik bir ölçüm sağlamaz ancak klinik görüşmeye katkı sağlar ve görüşmeyi zenginleştirir. Çocuğun motor gelişimi, bilişsel gelişimi, duygusal gelişimi, kişilik gelişimi ve olaylara yaklaşımı hakkında bilgi verir.

2. Nöropsiokojik Değerlendirme

• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

◦ 6-12 yaş arasındaki çocukların zeka ve okul başarısı hakkında bilgi verir. Beyin zedelenmesine ilişkin bulgular elde edilir. Küçük çocuklarda zihinsel gerilik ve duygusal bozulmalara ilişkin bilgi elde edilir.

3. Kişilik Değerlendirmesi

(Kişilik Özellikleri, Sorun Alanları, Davranış, Duygu Ve Tutumlar)

• Beier Cümle Tamamlama Testi

◦ 8-18 yaş arası bireyler için hazırlanmıştır. Bireyin davranış, duygu, kendini ve çevreyi algılama ve yorumlama biçimleri ile sorun alanlarını araştırmaya yönelik olarak yarı yapılandırılmış bir testtir.

• Davranış Değerlendirme Ölçekleri

◦ Çocuklar için depresyon ölçeği: 9-14 yaş arası çocuklar için hazırlanmıştır.

◦ Durum/Süreklilik kaygı ölçeği: 9-12 yaş arası çocuklar için hazırlanmıştır.

◦ Conners anne-baba ve öğretmen davranış derecelendirme ölçeği.

 

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

 

• Sayı Dizisi Öğrenme Testi

◦ Medial temporal alan, hippocampus ve diğer limbik sistemleri ölçer. Bozukluk olduğu durumlarda demas görülebilir.

◦ Öğrenme yeteneğini ve kısa süreli belliği ölçen bir testtir. Aynı zamanda

odaklanmış dikkati ve sürdürülebilir dikkati ölçer.

 

• İşaretleme Testi

◦ Görsel-mekansal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçmektedir.

◦ Görsel alanla ilgili ilmal sendromunun değerlendirilmesinde kullanılır.

◦ Sağ serebral hemisfer ve özellikle parietal lob hasarına duyarlıdır.

 

• Rey Karmaşık Figürler testi

◦ Görsel mekansal yapılandırma becerisini ve görsel belliği değerlendirmek amacıyla kullanılır.

◦ Görsel belliği anlık, gecikmeli ve tanıma fonksiyonlarını içerecek biçimde kapsamlı olarak değerlendirebilmektedir.

 

• İz SürmeTesti

◦ Frontal bölge testidir. Sıralama dizileme, ve karmaşık dikkati ölçer.

◦ Görsel tarama, dikkat, zihinsel esneklik ve motor fonksiyon testidir.

 

• Saat Çizme testi

◦ Saat çizmek, yapılandırma becerilerine ek olarak yapılandırma, kavrama, planlama, görsel bellek ve görsel-mekansal beceriler, motor planlama ve yönetim, sayısal bilgi, soyut düşünme, praksi, uyarıcının fiziksel özellikleri tarafından yaratılan eğilimin ketlenmesi gibi farklı becerileri de gerektiren karmaşık bir görevdir.

◦ Konstrüksiyonel apraksi ölçümüne duyarlıdır ve zaman kavramına ilişkin genel bozulmaları yansıtır

◦ Bilişsel bozukluğu olan Alzheimer hastalarını sağlıklı yetişkin bireylerden ayırt etmekte kullanılır.

◦ Demans vakalarının %75 içinde geçerlidir.

 

• Öktem Sözel Bellek Süreçleri testi

◦ Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendirir.

◦ Demansların ayırıcı tanısında kullanılır.

 

• Raven Standart Progresif Matrisler Testi

◦ Wisc-r performans alt testi yerine kullanılabilir. Yetişkinler içindir.

◦ Görsel-mekansal algılama, görselleştirme, kategori değiştirebilme, çalışma belliği, irdeleme ve genel yeteneği ölçmektedir.

◦ Sağ serabral hemisfer ve perietal lobun hasarına duyarlıdır.

 

• Renkli Matrisler Testi

◦ Renkli matrisler testi çocuklar için geliştirilmiştir ve Raven Standart Progresif Matrisler testi ile aynı şekilde uygulanır.

 

• Londra Kulesi

◦ Yönetici işlev testidir.

◦ Özellikle planlama ve problem çözme becerisine duyarlıdır.

◦ Testi uygularken beyin aktiviteleri de incelenmiştir ve frontal lob aktivasyonunun yükseldiğini, kortikal ve subkortikal bölgeler arasında da çoklu etkileşimin var olduğunu bildirmektedir.

 

• Wisconsin Kart Eşleme testi

◦ Dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belliği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma ve soyut düşünme gibi özelliklerle ilişkilendirilmektedir.

◦ Frontal lob testi olarak kullanılır. Sağ frontal lobta dorsolateral prefrontal korteksi de içeren bir yayılıma sahiptir.

 

• Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi

◦ Karmaşık görsel algılama testidir.

◦ Sağ hemisfer posterior bölgelerin hasarına duyarlıdır.

◦ Çizgi yönünü belirleme testi görsel asosiyasyon korteksinde özellişmiş yollardan “where-nerede” yolunun hasarına hassasken, Yüz tanıma testi “What-ne” yolunun hasarına hassastır.

 

• Benton Yüz Tanıma Testi.

◦ Tanınmayan insan yüzlerinin fotoğraflarını ayırma ve teşhis etme kapasitesini belirlemek için geliştirilmiştir.

◦ Görsel algılama ve davranış bozuklukları, posterior serebral arterin sulama alanı olan oksipital lobun parietal ve temporal bölgere yakın olan lezyonlarından sonra ortaya çıkabilmektedirler. Bu bozukluklara görme alanı defisitleri eşlik etmektedir. Oksipital lob sendromları, basit sensoriyel ve motor bozuklukların yanı sıra görsel assosiasyon ve yorumlama bozuklukları, agnoziler ve bununla ilişkili simultanagnozi, Balint sendromu, yüzleri tanımama gibi bozukluklar ve halüsinasyonlar vardır.

◦ Yüz tanıma testi, sağ hemisfer arka kısımlarının etkilenmesi durumunda ortaya çıkan, yüz tanıma bozukluğunu değerlendirmektedir.

 

• Bilnot Bataryası (Stroop Testi)

◦ Stroop Testinin Bilnot bataryası kapsamında yer alan Türk Formu, Orijinal Stroop Testi ile Victoria formunun birleşiminden oluşmaktadır.

◦ Stroop Testi algısal kurulumu, değişen talepler doğrultusunda ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini; alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneğini ve ayrıca odaklanmış dikkati ölçmektedir.

◦ Test sol frontal lob ve özellikle orbitofrontal korteks hasarına duyarlıdır.