Attentioner 

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren 15 oturumluk bir eğitim programıdır. Her oturum bir saate yakın sürmektedir. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

-Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.
-Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.
-Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.
-Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.

-7-18 yaş aralığındaki çocuklar (İlkokul 2. Sınıftan itibaren),
-Dikkat Eksikliği Hiperakivite Bozukluğu tanısı almış çocuklar,
-Genel olarak tanı almamış, daha iyi odaklanmayı hedefleyen çocuklar (Sınav Öncesi Destek) için geliştirilmiş ve çok etkili olan bir programdır.

ATTENTIONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM PROGRAMI