ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ

Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor yazılması.

1- Gelişimsel Değerlendirme

• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE):

◦ 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Envanterde dil bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri ve öz bakım becerilerini ölçek alt testler bulunmaktadır.

• Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

◦ 2-12 yaş arasındaki çocuklar için dil yaşını ve kelime bilgisini ölçme testidir.

• Resim Çizme Testleri

◦ Goodenough harris- Adam çizme testi (Zeka), Karen Machover- Bir insan çiz testi (Kişilik), Koppitz- bir adam çiz testi (Duygusal Yaşantılar) ve Buck duyguları değerlendirme için testleri geliştirmişlerdir. Psikometrik bir ölçüm sağlamaz ancak klinik görüşmeye katkı sağlar ve görüşmeyi zenginleştirir. Çocuğun motor gelişimi, bilişsel gelişimi, duygusal gelişimi, kişilik gelişimi ve olaylara yaklaşımı hakkında bilgi verir.

 

2. Nöropsiokojik Değerlendirme

• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

◦ 6-12 yaş arasındaki çocukların zeka ve okul başarısı hakkında bilgi verir. Beyin zedelenmesine ilişkin bulgular elde edilir. Küçük çocuklarda zihinsel gerilik ve duygusal bozulmalara ilişkin bilgi elde edilir.

3. Kişilik Değerlendirmesi

(Kişilik Özellikleri, Sorun Alanları, Davranış, Duygu Ve Tutumlar)

• Beier Cümle Tamamlama Testi

◦ 8-18 yaş arası bireyler için hazırlanmıştır. Bireyin davranış, duygu, kendini ve çevreyi algılama ve yorumlama biçimleri ile sorun alanlarını araştırmaya yönelik olarak yarı yapılandırılmış bir testtir.

• Davranış Değerlendirme Ölçekleri

◦ Çocuklar için depresyon ölçeği: 9-14 yaş arası çocuklar için hazırlanmıştır.

◦ Durum/Süreklilik kaygı ölçeği: 9-12 yaş arası çocuklar için hazırlanmıştır.

◦ Conners anne-baba ve öğretmen davranış derecelendirme ölçeği.

İLETİŞİM

 Detaylı bilgi ve randevu için:

05432760706

Yukarı Öveçler Mahallesi

Cevizlidere Caddesi

No:1 Daire:5

Çankaya/Ankara

  • Instagram
  • Facebook Sosyal Simge