top of page

PSİKOLOJİK HİZMETLER

Her Adımda Rehberlik

Child at Psychologist

ÇOCUK GELİŞİMİ DANIŞMANLIĞI

Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanması, değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması, Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik raporlandırma amacıyla kullandığımız; 
-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),
-Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, 
-Resim Çizme Testleri, 
-Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, 
-Beier Cümle Tamamlama Testi,
-Davranış Değerlendirme Ölçekleri, 
-Wisc-r (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği),
-Stanford Binet Zeka Testi, 
- MOXO Dikkat Testi,
-Nöropsikolojik değerlendirme testlerimiz bulunmaktadır.

Image by frank mckenna

EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI

Amacımız; ailelere yönelik önleyici, koruyucu, geliştirici ve güçlendirici anlayışla ve profesyonel düzeyde hizmet vermek.
Eşler; kendi sorumluluklarını yerine getirdikleri, karşılıklı sevgi ve saygıyı korudukları, birbirlerine sadık oldukları ve en önemlisi de sabırlı oldukları sürece evlilik hayatları sağlıklı olacaktır. Önemli olan ekip olabilmek, beraber hareket edebilmek ve birbirine destek olabilmek... Bu uyumu kaçırmış ve çıkmaza girmiş çiftler bu belirtilen unsurları teker teker, zamanla kaybedebilirler. Ancak hiç bir şey için geç değildir... Çıkmazda olduğunuzu hissettiğiniz ve yolunuzu kaybettiğiniz anda danışmanlık almak en sağlıklısıdır.

Beaded Necklace

EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Amacımız çocuğun gelişimini takip ederek yaş dönemine ve gelişim özelliklerine uygun olarak aileye ebeveyn danışmanlığı vermektir. Bu sayede aile çocuğunu tanıyarak uygun ebeveyn tutumunu sergileyecektir. Bu durum hem çocuğun fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklerken anne-babayla olan iletişimini de sağlıklı bir hale getirecektir.  Sağlıklı bir aile ortamı oluşturmak için gerekli koşulların sağlanması hem çocuk hem de ebeveyn için çok önemlidir. Sağlıklı aile sağlıklı toplum demektir.

Consultation

ERGEN VE YETİŞKİN BİREYSEL DANIŞMANLIK

Psikoloji biliminin bilgi birikimi ışığında, kuramlara dayanarak bireysel çerçevedeki problemlerin çözümüne yönelik çalışmak ve iyi olma halinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu problemlere uykusuzluk, kendini ifade zorluğu, iletişim problemleri, tekrar eden başarısızlıklar, panik, kaygılar, korkular, özgüven problemi, insan ilişkilerinde yaşanan problemler, öfke patlamaları gibi konular örnek verilebilir. Bireysel danışmanlık süreci duygu düzenleme becerileri, problem çözme becerisi, sosyal beceri, ilişki ve iletişime yönelik beceriler kazanma gibi konularda ilerlemeye yöneliktir.

Hizmetler: Hizmetler

ÇALIŞMA ALANLARI

- Ebeveyn Danışmanlığı,
- Depresyon,
- Anksiyete Bozuklukları
(Özgül Fobi, Agorafobi, Sosyal Fobi, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluğu, Panik Atağı, Sınav Kaygısı, Okul Fobisi...),
- Akran Zorbalığı,
- Obsesif-Kompulsif Bozukluk
(Takıntı-Zorlantı Bozukluğu),
- Uyku Bozukluğu (İnsomnia),
- Kişilik Bozuklukları,
- Beslenme ve Yeme Bozuklukları,
- İletişim Becerileri,
- Öfke ve Stres Yönetimi,
- İlişki Problemleri,
- Gelişim Bozuklukları,
- Yas Süreci,
- Uyum Bozuklukları,
- Bağımlılık Bozuklukları,
- Toplumsal çevre ile ilişkili diğer sorunlar.

Hizmetler: Metin
bottom of page