Neuro Linguistic Programming

(NLP)

Düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. Temel işlevi, danışanlara kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir.

• Nlp: Bir davranış biçimi, değişim sanatı, beynin kullanma kılavuzu, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimi ve bir çeşit yönetimdir.

• Neuro (Sinir/Algı): Görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma duylarının kullanılarak dış dünya ile ilgili deneyimlerin bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştürülmesiyle ilgilidir.

• Linguistic (Dil/İletişim): Kişinin kendisi ve diğer insanlar ile iletişimini kapsamaktadır. Bu kapsamda kişinin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri davranışa yansıtmaktadır. Kişinin diğer insanlarla kurduğu iletişimde kullandığı dil de kişinin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir.

• Programming (Programlama): Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişim ve sinir sistemini organize etmektedir. Sahip olunan duygu, düşünce ve davranışlar bu programlara göre anlam kazanmaktadır.

İLETİŞİM

 Detaylı bilgi ve randevu için:

05432760706

Yukarı Öveçler Mahallesi

Cevizlidere Caddesi

No:1 Daire:5

Çankaya/Ankara

  • Instagram
  • Facebook Sosyal Simge