NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

 

• Sayı Dizisi Öğrenme Testi

◦ Medial temporal alan, hippocampus ve diğer limbik sistemleri ölçer. Bozukluk olduğu durumlarda demas görülebilir.

◦ Öğrenme yeteneğini ve kısa süreli belliği ölçen bir testtir. Aynı zamanda

odaklanmış dikkati ve sürdürülebilir dikkati ölçer.

 

• İşaretleme Testi

◦ Görsel-mekansal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçmektedir.

◦ Görsel alanla ilgili ilmal sendromunun değerlendirilmesinde kullanılır.

◦ Sağ serebral hemisfer ve özellikle parietal lob hasarına duyarlıdır.

 

• Rey Karmaşık Figürler testi

◦ Görsel mekansal yapılandırma becerisini ve görsel belliği değerlendirmek amacıyla kullanılır.

◦ Görsel belliği anlık, gecikmeli ve tanıma fonksiyonlarını içerecek biçimde kapsamlı olarak değerlendirebilmektedir.

 

• İz SürmeTesti

◦ Frontal bölge testidir. Sıralama dizileme, ve karmaşık dikkati ölçer.

◦ Görsel tarama, dikkat, zihinsel esneklik ve motor fonksiyon testidir.

 

• Saat Çizme testi

◦ Saat çizmek, yapılandırma becerilerine ek olarak yapılandırma, kavrama, planlama, görsel bellek ve görsel-mekansal beceriler, motor planlama ve yönetim, sayısal bilgi, soyut düşünme, praksi, uyarıcının fiziksel özellikleri tarafından yaratılan eğilimin ketlenmesi gibi farklı becerileri de gerektiren karmaşık bir görevdir.

◦ Konstrüksiyonel apraksi ölçümüne duyarlıdır ve zaman kavramına ilişkin genel bozulmaları yansıtır

◦ Bilişsel bozukluğu olan Alzheimer hastalarını sağlıklı yetişkin bireylerden ayırt etmekte kullanılır.

◦ Demans vakalarının %75 içinde geçerlidir.

 

• Öktem Sözel Bellek Süreçleri testi

◦ Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendirir.

◦ Demansların ayırıcı tanısında kullanılır.

 

• Raven Standart Progresif Matrisler Testi

◦ Wisc-r performans alt testi yerine kullanılabilir. Yetişkinler içindir.

◦ Görsel-mekansal algılama, görselleştirme, kategori değiştirebilme, çalışma belliği, irdeleme ve genel yeteneği ölçmektedir.

◦ Sağ serabral hemisfer ve perietal lobun hasarına duyarlıdır.

 

• Renkli Matrisler Testi

◦ Renkli matrisler testi çocuklar için geliştirilmiştir ve Raven Standart Progresif Matrisler testi ile aynı şekilde uygulanır.

 

• Londra Kulesi

◦ Yönetici işlev testidir.

◦ Özellikle planlama ve problem çözme becerisine duyarlıdır.

◦ Testi uygularken beyin aktiviteleri de incelenmiştir ve frontal lob aktivasyonunun yükseldiğini, kortikal ve subkortikal bölgeler arasında da çoklu etkileşimin var olduğunu bildirmektedir.

 

• Wisconsin Kart Eşleme testi

◦ Dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belliği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma ve soyut düşünme gibi özelliklerle ilişkilendirilmektedir.

◦ Frontal lob testi olarak kullanılır. Sağ frontal lobta dorsolateral prefrontal korteksi de içeren bir yayılıma sahiptir.

 

• Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi

◦ Karmaşık görsel algılama testidir.

◦ Sağ hemisfer posterior bölgelerin hasarına duyarlıdır.

◦ Çizgi yönünü belirleme testi görsel asosiyasyon korteksinde özellişmiş yollardan “where-nerede” yolunun hasarına hassasken, Yüz tanıma testi “What-ne” yolunun hasarına hassastır.

 

• Benton Yüz Tanıma Testi.

◦ Tanınmayan insan yüzlerinin fotoğraflarını ayırma ve teşhis etme kapasitesini belirlemek için geliştirilmiştir.

◦ Görsel algılama ve davranış bozuklukları, posterior serebral arterin sulama alanı olan oksipital lobun parietal ve temporal bölgere yakın olan lezyonlarından sonra ortaya çıkabilmektedirler. Bu bozukluklara görme alanı defisitleri eşlik etmektedir. Oksipital lob sendromları, basit sensoriyel ve motor bozuklukların yanı sıra görsel assosiasyon ve yorumlama bozuklukları, agnoziler ve bununla ilişkili simultanagnozi, Balint sendromu, yüzleri tanımama gibi bozukluklar ve halüsinasyonlar vardır.

◦ Yüz tanıma testi, sağ hemisfer arka kısımlarının etkilenmesi durumunda ortaya çıkan, yüz tanıma bozukluğunu değerlendirmektedir.

 

• Bilnot Bataryası (Stroop Testi)

◦ Stroop Testinin Bilnot bataryası kapsamında yer alan Türk Formu, Orijinal Stroop Testi ile Victoria formunun birleşiminden oluşmaktadır.

◦ Stroop Testi algısal kurulumu, değişen talepler doğrultusunda ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini; alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneğini ve ayrıca odaklanmış dikkati ölçmektedir.

◦ Test sol frontal lob ve özellikle orbitofrontal korteks hasarına duyarlıdır.

İLETİŞİM

 Detaylı bilgi ve randevu için:

05432760706

Yukarı Öveçler Mahallesi

Cevizlidere Caddesi

No:1 Daire:5

Çankaya/Ankara

  • Instagram
  • Facebook Sosyal Simge