• Instagram
  • Facebook Sosyal Simge

İLETİŞİM

 Detaylı bilgi ve randevu için:

05432760706

Yukarı Öveçler Mahallesi

Cevizlidere Caddesi

No:1 Daire:5

Çankaya/Ankara

ŞEMA

TERAPİ

Neşe Polat İrgi, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapisi Eğitimini Dr. Christof Loose'dan ve Yetişkinler için Şema Terapi Eğitimini ise Dr. Alp Karaosmanoğlu'ndan almıştır.

Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi modeli; değiştirilmesi zor olan erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklanmıştır. Temel olarak değişime dirençli vakalar veya kişilik bozuklukları hedefiyle yola çıkan bu yaklaşımın çocuk, ergen, yetişkin ve çift terapileri gibi farklı sorunlarda da etkili bir yöntem olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.

Ericksonian Psikoterapi

Ericksonian Hipnoz, Milton Erickson tarafından geliştirilen hipnozun adıdır. Erickson her danışanı için ayrı yöntemler kullanmaktadır. Her danışanın davranış yapısı, ruh hali, problemi, kişilik özellikleri, düşünce sistemi ve bilinçdışı uygulamalara yatkınlığını göz önüne alarak terapi sırasında kişiye özgü uygulama yapabilmektedir. Bu oldukça zor ama etkili bir yöntemdir. Uyarlama (utilization) yöntemiyle danışanın bir direnci (örneğin olaylara kolayca kaygı ile yaklaşan biri olması) tedavide bir araç olarak kullanılabilmektedir. (Örneğin endişelerini boş verebilecek hale gelmesi)
Bu durum danışanın terapi ofisine getirdiği durumların terapist tarafından kolayca kullanılabilmesini ve çok hızlı sonuç alınmasını sağlar.

Kişinin geçmiş deneyimlerini zihinsel olarak açığa çıkarma sürecidir. Kişinin zihinsel olarak hayatının geçmiş dönemlerine dönmesinin yani zihinsel olarak yeniden canlandırmasının gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

Regresyon Terapisi

Neuro Linguistic Programming

(NLP)

Düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. Temel işlevi, danışanlara kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir.

• Nlp: Bir davranış biçimi, değişim sanatı, beynin kullanma kılavuzu, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimi ve bir çeşit yönetimdir.

• Neuro (Sinir/Algı): Görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma duylarının kullanılarak dış dünya ile ilgili deneyimlerin bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştürülmesiyle ilgilidir.

• Linguistic (Dil/İletişim): Kişinin kendisi ve diğer insanlar ile iletişimini kapsamaktadır. Bu kapsamda kişinin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri davranışa yansıtmaktadır. Kişinin diğer insanlarla kurduğu iletişimde kullandığı dil de kişinin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir.

• Programming (Programlama): Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişim ve sinir sistemini organize etmektedir. Sahip olunan duygu, düşünce ve davranışlar bu programlara göre anlam kazanmaktadır.

Kişinin parmak uçlarıyla bazı akapunktur noktalarına tıklayarak vücuttaki olumsuz enerji akımlarından kurtulması ve tıkanıklığa uğrayan enerji akımlarını normal haline döndürmesine dayanan çin tıbbındaki akapunktur yöntemlerine dayanan bir çalışmadır. Enerji akımına neden olan problemleri ortadan kaldırmayı ve yerine olumlu duygu, düşünce ve davranış modelleri yerleştirmeyi amaçlar. Fobilerden kurtulmak, bağımlılıklardan kurtulmak, geçmişte yaşanan acılardan özgürleşmek, olumsuz duygulardan, inançlardan, bedensel sorunlardan kurtulmak, hedef belirlemek, performans arttırmak ve ruhsal gelişim gibi pek çok alanda kullanılır.

EFT

(Emotional Freedom Techniques- Duygusal Özgürlük Tekniği)

Online Terapi

Yukarıda belirtilmiş olan terapi tekniklerinin hepsini içeren ve yüz yüze görüşme kadar verimli olan online terapi; sesli, anlık mesaj veya video görüşme yoluyla gerçekleşmektedir. Yurt dışında ya da şehir dışında olan danışanlarımızla sıklıkla kullandığımız çok etkili bir yöntemdir.

OYUN TERAPİSİ

Çocuk için oyun nedir?
• Yetişkin hayatına hazırlıktır,
• Dünyayı keşfetme yöntemidir,
• En etkili öğrenme şeklidir,
• Yetişkin yaşamında gerekli olan becerileri kazanma yoludur,
• Kendini ifade edebilme biçimidir,
• En etkili iletişim aracıdır,
• Çocuğun yaşadığı ortamın dışa vurumudur,
• Fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini desteklemek için kullanılan çok etkili bir yöntemdir.

Fidanlığında oynamak

Hizmetlerimiz