top of page

TERAPİ HAKKINDA HER ŞEY

Kendinizi İyileştirme Yolunda Size Rehberlik Ediyorum

Image by Toa Heftiba

Danışanlarımın kendilerini daha iyi anlamalarını sağlayacak etkili psikoterapi yöntemleri uyguluyorum ve hayatın getirdiği zorluklara karşı yeni tutumlar ve duygular geliştirmeleri için onları teşvik ediyorum. Terapinin sihirli bir hap gibi birdenbire sizi değiştiremeyeceğini unutmayın. Terapi, hem danışanın hem de danışanla ilgilenen kişinin sürece katılımını ve emek vermesini gerektirir. Ancak sonunda, ufak değişiklikler yaparak başarısızlığa sebep olan davranışları terk ederek ve üzüntü, korku ve acı duyguları ile baş ederek hayatınızı değiştirecek sonuçlar elde edebilirsiniz.

UYGULANAN YÖNTEMLER

Sağlığınız benim en büyük önceliğim. 2011 yılından beri, Çankaya, Ankara genelinde danışanlarıma ihtiyaçlarına uygun çeşitli psikoloji ve danışmanlık hizmetleri sunuyorum. İster bireysel ister çift isterse de aile olarak yardım almak isteyin, terapi seanslarım, özgüveninizi geliştirmek ve iyileşme sürecinde size yol göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Sunduğum hizmetlere göz atabilir ve dilerseniz hemen bana ulaşabilirsiniz.

Bütüncül Terapi (Eklektik) Yaklaşımını benimsiyorum ve insan davranışını anlamak için kişiyi tek bir yönden incelemek yerine bütünüyle değerlendirmenin daha faydalı olduğu görüşünü savunuyorum. Bütüncül Terapi; iki ya da daha fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin bir arada kullanılmasıdır. Bu nedenle, birçok terapi yönteminin eğitimini aldım ve bütüncül bir yaklaşımla kurucusu olduğum Neşe Psikoloji Danışmanlık Merkezi'nde 2018 yılından beri danışanlarıma hizmet veriyorum.

ŞEMA TERAPİ

Uzm. Psk. Neşe Polat İrgi, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapisi Eğitimini Dr. Christof Loose'dan ve Yetişkinler için Şema Terapi Eğitimini ise Dr. Alp Karaosmanoğlu'ndan almıştır.
Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi modeli; değiştirilmesi zor olan erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklanmıştır. Temel olarak değişime dirençli vakalar veya kişilik bozuklukları hedefiyle yola çıkan bu yaklaşımın çocuk, ergen, yetişkin ve çift terapileri gibi farklı sorunlarda da etkili bir yöntem olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

"Bilişsel Davranışçı Terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin    psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Bilişsel Davranışçı terapi ruhsal rahatsızlıkları açıklarken ve nedenlerini araştırırken psikoloji biliminin verilerine dayanır. Bu rahatsızlıkların çözümünde kullandığı sözel ve davranışsal yöntemler de aynı şekilde bu bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayalıdır. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla birçok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir." Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

MINDFULNESS – BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ BİLİŞSEL TERAPİ (MBCT)

Uzm. Psk. Neşe Polat İrgi 8 hafta süren MBCT Programını Prof. Dr. Zümra Atalay'dan almıştır.
"MBCT programı, psikoterapi araştırmacıları ve bilişsel davranışçı terapistler Prof. Williams, Teasdale ve Segal tarafından Cambridge, Bangor ve Toronto Üniversitelerinde geliştirilmiştir. MBCT, davranışsal terapi unsurları ile birlikte mindfulness’ı çalışarak, insanların depresif döngüden kurtulmalarına ve ruhsal değişimlerle yapıcı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olmak için önemli bir katkıda bulunur. Böylece otomatik olarak yeni, depresif bir nüksetmeye yol açmazlar."

ONLINE TERAPİ

Yüz yüze görüşme kadar verimli olan online terapi; sesli, anlık mesaj veya video görüşme yoluyla gerçekleşmektedir. Yurt dışında ya da şehir dışında olan danışanlarımızla sıklıkla kullandığımız çok etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda yüz yüze görüşmede kullandığımız bütün terapi tekniklerini rahatlıkla kullanabildiğimiz bir uzaktan terapi yöntemidir.

ERICKSONIAN PSİKOTERAPİ

Ericksonian Hipnoz, Milton Erickson tarafından geliştirilen hipnozun adıdır. Erickson her danışanı için ayrı yöntemler kullanmaktadır. Her danışanın davranış yapısı, ruh hali, problemi, kişilik özellikleri, düşünce sistemi ve bilinçdışı uygulamalara yatkınlığını göz önüne alarak terapi sırasında kişiye özgü uygulama yapabilmektedir. Bu oldukça zor ama etkili bir yöntemdir. Uyarlama (utilization) yöntemiyle danışanın bir direnci (örneğin olaylara kolayca kaygı ile yaklaşan biri olması) tedavide bir araç olarak kullanılabilmektedir. (Örneğin endişelerini boş verebilecek hale gelmesi)
Bu durum danışanın terapi ofisine getirdiği durumların terapist tarafından kolayca kullanılabilmesini ve çok hızlı sonuç alınmasını sağlar.

REGRESYON TERAPİSİ

Kişinin geçmiş deneyimlerini zihinsel olarak açığa çıkarma sürecidir. Kişinin zihinsel olarak hayatının geçmiş dönemlerine dönmesinin yani zihinsel olarak yeniden canlandırmasının gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP)

Düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. Temel işlevi, danışanlara kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir.

• Nlp: Bir davranış biçimi, değişim sanatı, beynin kullanma kılavuzu, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimi ve bir çeşit yönetimdir.

• Neuro (Sinir/Algı): Görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma duylarının kullanılarak dış dünya ile ilgili deneyimlerin bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştürülmesiyle ilgilidir.

• Linguistic (Dil/İletişim): Kişinin kendisi ve diğer insanlar ile iletişimini kapsamaktadır. Bu kapsamda kişinin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri davranışa yansıtmaktadır. Kişinin diğer insanlarla kurduğu iletişimde kullandığı dil de kişinin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir.

• Programming (Programlama): Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişim ve sinir sistemini organize etmektedir. Sahip olunan duygu, düşünce ve davranışlar bu programlara göre anlam kazanmaktadır.

EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES- DUYGUSAL ÖZGÜRLÜK TEKNİĞİ)

Kişinin parmak uçlarıyla bazı akapunktur noktalarına tıklayarak vücuttaki olumsuz enerji akımlarından kurtulması ve tıkanıklığa uğrayan enerji akımlarını normal haline döndürmesine dayanan çin tıbbındaki akapunktur yöntemlerine dayanan bir çalışmadır. Enerji akımına neden olan problemleri ortadan kaldırmayı ve yerine olumlu duygu, düşünce ve davranış modelleri yerleştirmeyi amaçlar. Fobilerden kurtulmak, bağımlılıklardan kurtulmak, geçmişte yaşanan acılardan özgürleşmek, olumsuz duygulardan, inançlardan, bedensel sorunlardan kurtulmak, hedef belirlemek, performans arttırmak ve ruhsal gelişim gibi pek çok alanda kullanılır.

OYUN TERAPİSİ

Çocuklar yetişkinler gibi duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edemezler. Ancak davranış problemi olarak gözlemlenen durumlarla çocuğun yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılabilir. Bu anlamda oyun terapisi çocuğun duygularını ve kendini rahatlıkla ifade ettiği; oyuncak ve oyun aracılığıyla iyileşme sağladığı bir yöntemdir.
Oyun terapisinin faydalı olduğu alanlar; uyku ve yeme bozuklukları, kardeşe olan kıskançlıklar, kaygı ve takıntı problemleri, erken yaşta girilen depresyon, korku durumları, agresif davranış sürekliliği, taciz psikozu, ölüm ya da boşanma durumlarında yaşanan süreçler, ağır hastalık süreci, şiddete maruz kalmanın yarattığı travma, özgüvensizlik ve sosyal beceri bozukluğu gibi konular...

KABUL VE KARARLILIK TERAPISI (ACT)

Bizim için gerçekte neyin önemli ve anlamlı olduğunu netleştirmemize yardımcı olarak -değerlerin netleştirilmesi- ve bu bilgiyi hayatımızı zenginleştirecek ve geliştirecek şeyler yapmamız konusunda bize rehberlik etmesi, ilham vermesi ve bizi motive etmesi için kullanılarak, zorlayıcı düşünce ve hislerle etkili bir şekilde başa çıkmamamızı sağlama, her ne yapıyorsak kendimizi tam olarak ona verebilme, hayatın tatmin edici yönlerinin tadını çıkarma ve onları takdir etme gibi psikolojik becerileri (kendilik becerileri) bize öğreterek zengin ve anlamlı bir hayat için potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. (Russ Harris)

bottom of page